Slika u Muzeju grada Zagreba

Slika je napravljena za Gradsku vijećnicu 1928. godine, umjesto honorara dobio je zemljište na Rokovu perivoju, gdje je prema nacrtima Stjepana Planića počeo graditi kuću u koju se uselio 1928. Slika se čuva u Muzeju Grada Zagreba.

Muzej grada Zagreba, Opatička ulica 20

Sukob Gradeca i Kaptola

"Sukob Kaptola i Gradeca", 1928., ulje na platnu, dim. 204x304 cm

Zanimljivost ....

U desnom dijelu slike u prvom planu prikazan je muškarac s kamenom, čime se Kljaković osvrnuo na tradicionalnu igru dalmatinskog zaleđa, "kamena s ramena".

© Copyright 2021 - Centar za likovni odgoj Grada Zagreba - Samostalna zbirka Memorijalna zbirka Jozo Kljaković
/ Impressum /

www.000webhost.com