Freske u crkvi svetog Marka

Rad na oslikavanju unutrašnjosti crkve sv.Marka, Kljaković započinje 1923. godine. Oslikavanje unutrašnjosti kao i rekonstrukcija same crkve vođena budnim okom prof. Kljakovića traje 17 godina, od 1923. do 1940. Jozo Kljaković u crkvi sv.Marka oslikava ukupno 16 fresaka (12 u brodovima i 4 u kapeli sv.Fabijana i Sebastijana. Dvadesetih godina 20. stoljeća nastaju prve četiri freske u Crkvi sv. Marka u Zagrebu (Krštenje Kristovo, Propovijed na gori, Uskrsnuće Lazara i Mojsije prima zapovijedi od Boga).

Kristovo uskrsnuće

"Uskrsnuće Kristovo", 1936., freska u središnjoj apsidi

Ciklus fresaka u crkvi sv.Marka organiziran je prema slikarskom kanonu usporednog prikazivanja epizoda iz Staroga i Novoga zavjeta, po uzoru na Michelangelovu Sikstinsku kapelu, pri čemu se starozavjetni i novozavjetni prizori međusobno nadopunjuju i objašnjavaju. Već u samom početku zadivljuje vješta organizacija kompozicije s mnogo likova grupiranih oko središnjeg prizora. Iako često kritiziran i osporavan Kljakovićev način oslikavanja i restauriranja unutrašnjosti sv. Marka, revidiranjem slikareva obola u cjelokupnom uređenju crkve i promatranjem fresko opusa u cjelini možemo uvidjeti zrelost njegova razmišljanja. Zaokupljen brojnim narudžbama Kljaković na više od deset godina zaustavlja rad na freskama u Crkvi sv.Marka da bi se 1936. vratio oslikavanju crkve kada nastavlja oslikavati teme kristološkog ciklusa (Bičevanje i Polaganje u grob u kapeli sv.Križa, Uskrsnuće Kristovo i Trijumf sv.Euharistije u središnjoj apsidi, a u kapeli Utjelovljenja radi Poklonstvo pastira i Blagovijest).

Freska Poklonstvo pastira prikazuje karakterističan hrvatski Božić. Isus položen na skromne jasle od slame, Marija u stavu podsjeća na Meštrovićeve figure majke. U drugom planu dolaze pastiri odjeveni u ruho hrvatskih narodnih nošnja. Natpis ispod: „Slava Bogu na visini i mir ljudima dobre volje“ ( Vugrinec 2014:20).

Samostalna zbirka Memorijalna zbirka Jozo Kljaković u svom fundusu čuva ukupno tri crteža za freske u crkvi sv.Marka.

Crkva sv.Marka, Trg sv.Marka 5

Ciklus fresaka iz crkve sv. Marka
Mojsije prima zapovjedi od Boga
"Mojsije prima zapovjedi od Boga", 1923., freska na južnom zidu crkve
Trijumf slavenskog bogoslužja - Splitski Sabor
"Trijumf slavenskog bogoslužja - Splitski Sabor", 1940., freska u kapeli sv.Fabijana i sv.Sebastijana
Pokrštenje Hrvata za kneza Višeslava
"Pokrštenje Hrvata za kneza Višeslava" 1940., freska u kapeli sv.Fabijana i sv.Sebastijana
Raspeće sa svecima i zaštitnicima Zagreba
"Raspeće sa svecima i zaštitnicima Zagreba", 1940., freska u kapeli sv.Fabijana i sv.Sebastijana
Uskrišenje Lazara
"Uskrišenje Lazara", 1923., freska na sjevernom zidu crkve
Poklonstvo pastira
"Poklonstvo pastira", 1936.-1937., freska u kapeli Utjelovljenja, apsida južne lađe
Trijumf sv.Euharistije
"Trijumf sv.Euharistije", 1936.-1937., freska u apsidi glavne lađe
Detalj freske Propovjedi na gori
Detalj freske "Propovjedi na gori", 1923., na sjevernom zidu crkve

Zanimljivosti ...

Detalj na freski "Mojsije prima zapovjedi od Boga" u dijelu freske koja prikazuje klanjanje zlatnom teletu, mogu se uočiti dva lika koja prikazuju samog Jozu Kljakovića s kistom i paletom u rukama, a pokraj njega mons.dr.Svetozara Rittiga, tadašnjeg župnika crkve sv.Marka i naručitelja freski za potrebe uređenja crkve.

Mojsije prima zapovjedi od Boga-detalj
Skice za crkvu sv.Marka (Samostalna zbirka Memorijalna zbirka Jozo Kljaković)
Skica za  crkvu sv.Marka 1
Skica za crkvu sv.Marka 2
Skica za crkvu sv.Marka 3

© Copyright 2021 - Centar za likovni odgoj Grada Zagreba - Samostalna zbirka Memorijalna zbirka Jozo Kljaković
/ Impressum /

www.000webhost.com